Media

Deze pagina bevat diverse afbeeldingen en foto’s die gereed zijn voor gebruik in publicaties. Het is echter van belang om de naam van de fotograaf te vermelden bij gebruik van foto’s. De informatie van de fotograaf is terug te vinden bij de foto zelf. Het is noodzakelijk om toestemming te verkrijgen via bart-eric@2papas.nl alvorens aanpassingen gemaakt worden aan de foto’s. Foto’s uitsnijden is zonder toestemming toegestaan.

Logo’s

Foto’s