In dialoog met College van Bestuur over gap in de arbeidsvoorwaarden

Vandaag is Eric bij zijn werkgever Fontys in gesprek gegaan met de voorzitter van het College van Bestuur over diversiteit en inclusiviteit binnen de onderwijsinstelling. De dialoogsessie werd georganiseerd door de Fontys Pride Community. Reden voor Eric om aan te sluiten aan de dialoogsessie is het bespreekbaar maken van de ‘gap’ in de arbeidsvoorwaarden van het geboorteverlof.

Wat is de ‘gap’?

Bij de werkgever zijn er vanuit verschillende perspectieven het geboorteverlof beschreven onder de noemer ‘gezinsuitbreiding’. De situaties die beschreven zijn, zijn: ik ben zwanger en ga bevallen, geboorteverlof voor mij als partner, meer tijd met je gezin met ouderschapsverlof, en adoptie- of pleegzorgverlof.

Hopelijk lukt het ons een kindje te krijgen en als dat lukt dan gebeurt dat in de vorm van draagmoederschap. Binnen de Nederlandse wet is het zo geregeld dat wanneer de draagmoeder getrouwd is, de aangetrouwde partner bij geboorte direct juridisch ouder is. Dat wil zeggen dat na de geboorte eerst het kind moet worden ‘overgedragen’ van partner-van-de-draagmoeder naar Bart of naar Eric. Daarna zal een adoptieprocedure gestart moeten worden zodat het kind via adoptieregeling van draagmoeder naar Bart of naar Eric gaat.

Nu zou je dus gebruik kunnen maken van de regeling ‘adoptie- of pleegzorgverlof’ bij de werkgever van Eric. Maar daar zit de crux: Het komt tegenwoordig vaak voor dat een adoptieprocedure langer dan een jaar duurt. (Overigens zijn we tot die tijd geen juridisch ouder en moeten we altijd toestemming vragen aan de draagmoeder) De regeling voor adoptieverlof is met terugwerkende kracht zolang het binnen een jaar aantoonbaar is. En daar zit de ‘gap’. Dat zou feitelijk betekenen dat Eric bij geboorte 0 dagen verlof kan krijgen voor het pasgeboren kind.

Uitkomst van de sessie

Tijdens de sessie heeft Eric de tijd gekregen om de situatie uit te leggen. De CvB-voorzitter gaf in reactie daarop aan dat de afdeling personeelszaken deze situatie kent en aan het uitzoeken is hoe ze het kunnen organiseren. Ze gaan bij het CvB met een voorstel komen.

Hoe dit verder in het vat wordt gegoten wordt dan ook vervolgd.